კამპანიები

40 საათიანი სამუშაო კვირა ყველასთვის

40 საათი, საუკუნეზე დიდი ხანია დადგენილია საკუთარი თავისა და ოჯახის გადარჩენისთვის საკმარის სამუშაო დროდ. ხოლო ზეგანაკვეთური შრომა იშვიათი საჭიროებების შემთხვევაში აუცილებელი სამუშაოა, რომელიც ყოველ ჯერზე დასაქმებულთან შეთანხმებით უნდა შესრულდეს

საცხოვრებელი ხელფასი

საცხოვრებელი ხელფასი ეს არის ღირსეული ცხოვრებისთვის სამყოფი ოჯახის შემოსავალი. განსხვავებით საარსებო მინიმუმისა და მინიმალური ხელფასისა, ის საზღვრავს თუ რამდენი სჭირდება ოჯახს იმისთვის, რომ ღირსეულად იცხოვროს და არა იმისთვის, რომ უბრალოდ გადარჩეს.

ნიკორა

ეს არის კომპანია, რომელიც ახალგაზრდებს არაადამიანურ პირობებში ამუშავებს, უხდის მიზერულ ხელფასს, არ აძლევს ზეგანაკვეთურებს, იპარავს ფულს სახელმწიფოსგან და ასევე პარავს დასაქმებულებს.

შრომა არ არის იოლი