29 დეკ

პუბლიკაცია: მომსახურების სფერო და ღირსეული შრომა

გაეცანით ჩვენს ახალ პუბლიკაციას.

პუბლიკაცია მიმოიხილავს შრომის პოლიტიკის განვითარებას პოლიტეკონომიური პერსპექტივით და გვთაზაობს „მშრომელთა ცენტრის” მიერ მომზადებული კვლევის წინასწარ შედეგებს.

პუბლიკაციის მთავარი შემადგენელი კომპონენტებია:

  • შრომის პოლიტეკონომია საქართველოში – ანალიტიკური მიმოხილვა;
  • სუპერმარკეტებში დასაქმებულთა კვლევის წინასწარი შედეგები;
  •  საქართველოს შრომითი ბაზრის ანალიზი;
  • მომსახურების სფეროში დასაქმებულთა შრომითი ურთიერთობების წლიური შეჯამება  – ორგანიზაციის გამოცდილება;
  • მშრომელთა ორგანიზების მნიშვნელობა  სამუშაო ადგილებზე;

ასევე, ნებისმიერ მსურველს შეგიძლიათ მოხვიდეთ ჩვენთან ოფისში და გაეცნოთ პუბლიკაციის ბეჭდვით ვერსიას.

იხილეთ პუბლიკაცია!