10 ოქტ

საცხოვრებლის ფინანსიალიზაცია

ავტორი: გვანცა ნიკოლაიშვილი

“დღეს საქართველოში ბინის შესაძენად სულ უფრო ხშირად მიმართავენ იპოთეკურ სესხებს. ასევე, ხშირად გვესმის, რომ იპოთეკური სესხის გადაუხდელობის გამო ოჯახები სახლის დაკარგვის რისკის წინაშე დგანან.

თუ შევხედავთ სტატისტიკურ მონაცემებს, დავინახავთ, რომ იპოთეკური სესხების რაოდენობა 2010 წლის მერე განსაკუთრებით სწრაფად მატულობს. 2010 წელს თუ იყო დაახლოებით 733 მილიონი ლარი 2017 წლის მონაცემების მიხედვით დაახლოებით 3 მილიარდი ლარის იპოთეკური სესხია გაცემული, რაც 2010 წელთან შედარებით 24,4 % მატებას გულისხმობს. Read More