19 ნოე

მიმართვა შრომის ინსპექციას – რა ხდება „სუფთა სახლში?”

2017  წლის 3 ივლისს „სოლიდარობის ქსელმა“  მიმართა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს. აღნიშნული მიმართვის საფუძველზე განხორციელდა შრომის პირობების ინსპექტირება შპს „სუფთა სახლის“ სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტზე.

2017 წლის 15 ნოემბერს  დეპარტამენტის მიერ გადმოგვეცა განხორციელებული ინსპექტირების შედეგად მომზადებული დასკვნები და რეკომენდაციები. Read More

28 ივნ

სოლიდარობის ქსელის განცხადება შპს “სუფთა სახლში” არსებული შრომითი პირობების შესახებ

„სოლიდარობის ქსელი-მშრომელთა ცენტრის“ წარმომადგენლები აქტიურად ვცდილობთ მომსახურების სფეროში დასაქმებულთა გაერთიანებას და მათი შრომითი პირობების გაუმჯობესებას. 2017 წლის მაისში ჩვენს ორგანიზაციას არაერთხელ მომართეს შპს “სუფთა სახლის“ ყოფილმა თანამშრომლებმა, რომლებიც კომპანიის მხრიდან დასაქმებულების უფლებების შესაძლო დარღვევებზეც ამახვილებდნენ ყურადღებას. აღნიშნულის საფუძველზე დავიწყეთ “სუფთა სახლთან” მოლაპარაკებები და შევთავაზეთ ჩვენთან თანამშრომლობა, რაც გულისხმობდა   „სუფთა სახლის“ დასაქმებულებისთვის შრომით უფლებებსა და შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებით სემინარის ჩატარებას. ასევე, კომპანიასთან ერთობლივი მუშაობით შრომითი პირობების გაუმჯობესებას. Read More