25 დეკ

დემოკრატიის გაკვეთილი პორტუგალიიდან – საკონსტიტუციო ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის წინააღმდეგ

ავტორი: რევაზ კარანაძე ; „სოლიდარობის ქსელი – მშრომელთა ცენტრის“ პოლიტეკონომისტი და კასელის უნივერსიტეტის გლობალური პოლიტეკონომიის მაგისტრი

თარგმანი ინგლისურიდან: რევაზ კარანაძე

ორიგინალი: https://medium.com/@revazkaranadze/a-lesson-of-democracy-from-portugal-against-the-constitutional-austerity-in-georgia-a9415bfdefc8

 

ა.შ.შ-ში 2007-2008 წლის იპოთეკური კრიზისი მალევე გადაედო სპეკულაციურ ფინანსურ ბაზარს, რის გამოც „უოლ სთრითი” პანიკამ მოიცვა. ამ პანიკამ სანდოობა დაუკარგა მთელ საბანკო სექტორს აშშ-ს მასშტაბით. კრიზისის განვითარებისას, კერძო ფინანსური ინსტიტუტები გამუდმებით კარგავდნენ აქტივების ლიკვიდურობის ძალას. აქედან გამომდინარე, შეიქმნა გაბატონებული აზრი კრიზისიდან გამოსვლის შესახებ.

Read More

10 ოქტ

საცხოვრებლის ფინანსიალიზაცია

ავტორი: გვანცა ნიკოლაიშვილი

“დღეს საქართველოში ბინის შესაძენად სულ უფრო ხშირად მიმართავენ იპოთეკურ სესხებს. ასევე, ხშირად გვესმის, რომ იპოთეკური სესხის გადაუხდელობის გამო ოჯახები სახლის დაკარგვის რისკის წინაშე დგანან.

თუ შევხედავთ სტატისტიკურ მონაცემებს, დავინახავთ, რომ იპოთეკური სესხების რაოდენობა 2010 წლის მერე განსაკუთრებით სწრაფად მატულობს. 2010 წელს თუ იყო დაახლოებით 733 მილიონი ლარი 2017 წლის მონაცემების მიხედვით დაახლოებით 3 მილიარდი ლარის იპოთეკური სესხია გაცემული, რაც 2010 წელთან შედარებით 24,4 % მატებას გულისხმობს. Read More

23 სექ

საქართველოს ახალი კონსტიტუცია აკავებს ნამდვილ ცვლილებას

ავტორი: სოფო ჯაფარიძე

თავდაპირველი წყარო: https://www.opendemocracy.net/od-russia/sopo-japaridze/sakartvelos-akhali-konstitucia

საქართველოს კონსტიტუციაში ლიბერტარიანული პრინციპების განმტკიცებით, მმართველ პარტიას სურს შეინარჩუნოს მცირე მთავრობა და კიდევ უფრო მცირე სივრცე თანასწორობის პოლიტიკისთვის.  Read More

19 სექ

ვალები და ეკონომიკური პოლიტიკა

ავტორი:  რევაზ კარანაძე

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (სსფ) 2016 წლის მონაცემების მიხედვით, კომერციული ბანკებისგან აღებული დაუფარავი სესხები ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 59.01%-ს შეადგენს. ყოველი ათასი ზრდასრულიდან, 717 კომერციული ბანკის მსესხებელია. ამასთან, დაუთვლელია მიკროსაფინანსო კომპანიებიდან – საქართველოს მოსახლეობის მთავარი გამვალიანებლებისგან – აღებული სესხების რაოდენობა. Read More