ჭიათურა გაიფიცა! გაჩერებულია ყველა მაღარო! მშრომელები ითხოვენ ხელფასების 50%-იან გაზრდას და ჯანმრთელობის დაზრვევის პირობების გაუმჯობესებას!

ჯანდაცვისა და მომსახურების სფეროების პროფკავშირი – „სოლიდარობის ქსელი“ უცხადებს სოლიდარობა ჭიათურას და სოლიდარობა მშრომელებს!